III Sezione Penale - Gip - Gup

Presidente Dott. Battaglia Antonio

 

Magistrati
Dott.ssa   Ciriaco Paola
Dott.        Paris Claudio
Dott.        Care' Pietro
Dott.ssa    Saccà Barbara
Dott.ssa    Guerrieri Teresa
Dott.         Ferrante Matteo
Dott.         Rinaldi Francesco Vittorio
Dott.ssa    Manna Simona
Dott.ssa    Isabellavalenzi Valeria
Dott.ssa    Sorrentino Gaia
Dott.         Ferraro Alfredo